ZONAL TRANSPLANT CO-ORDINATION CENTRE
Transplant Co-ordinators List

Home/Transplant Co-ordinators

NAME HOSPITAL NUMBER EMAIL-ID
Ms. Sangeeeta ZTCC 0224028197 / 9320063468 organtransplant@ztccmumbai.org
Mrs.Shaesta Mukadam Asian Heart Instt. 9022905890 kanak.lata@ahirc.com
Sanjay Kale Bombay Hospital 9158241231 sanjayrkale82@gmail.com
Dr.Bandekar Breach Candy Hosp. 9821035646 drbandekars@breachcandyhospital.org
Dr Kavita Shah Breach Candy Hosp. 8879033711 drkavita@breachcandyhospital.org
Mr.Nitin Yeshwante D.Y. Patil 9967105040
Mr.Santosh Sorte Fortis Hospital 8452040511 santosh.sorte@fortishealthcare.com
Ms.Sujata Nadar Global Hospital 9819670237 sujata.nadar@globalhospitalsindia.com
Ms.Jyoti Godrej Hospital 7506197603 hospital@godrej.com / marketing@godrejhospital.com
Mr.Vinod Said H.N.Reliance Foundation Hosp 9666963669 vinod.said@rfhospital.org
P.D. Hinduja Hospital
Ms.Vrushali Jawalkar INHS Hospital 9579053088 vrushali.nagesh@rediffmail.com
Ms.Geeta Sheth J.J.Hospital 9987599760 geetasheth@yahoo.com
Ms.Aruna Khandare J.J.Hospital 9987599760 arunakhandare@gmail.com
Mrs.Urmila Mahajan Jaslok Hosp. 9969311947
Ms.Bhavana Shah Jaslok Hosp. 9664818393 bhavanashah31@yahoo.co.in
Mr.Avinash Khopkar Joy Hospital 9892595074
Mr.Anirudh Kulkarni Jupiter Hospital 9869544210 anirudh.kulkarni@jupiterhospital.com
Mr.Nishant Sarvagod Kohinoor Hospital 9220862659 nishantsarvagod@gmail.com
Dr.Rekha Barot Kokilaben D.Ambani Hosp 9321163693 rekha.barot@relianceada.com
Dr.N.K.Hase KEM Hosp. 9821144858 niwruttikhase@gmail.com
Mr.Nilesh Kamble L.H Hiranandani Hosp. 9702890497 nilesh.kamble@hiranandanihospital.org
Ms.Ratna Mishra Lilavati Hospital saindane_prakash@yahoo.com
Dr. Ajit Sawant L.T.M.G.Hospital sionuro@rediffmail.com
Mr.Vaibhav Bhosale M.G.M Hospital 9870057504 vaibhav_2775@rediffmail.com
Mr.A.P.Deshmukh Nair Hosp. 9820760389
Mrs.Mahajan Nair Hosp. 23081490-96 / Extn. 214/215
Ms.Kalpana Mehta Nair Hosp. kalpana.drs@gmail.com
Ms.Prakash Saindane Nanavati Hosp. 8108993820 drsharadsheth@hotmail.com
Mrs.Manini Donde Nanavati Hosp. 9930197955 drsharadsheth@hotmail.com
Dr. Astrid Lobo Gajiwala TMC Hosp. asklobog@gmail.com
Ms. Prajakta Kelaskar Prince Aly Khan Hosp. 9594764973 prajaktakelaskar15@gmail.com
Mr. Aditya Sahu Parakh Hospital 2225013888 aditya_sahu5999@hotmail.com
Dr. Shilpa Tatake S. L. Rahaja Hosp. 9223278417 / 56529667 shilpatatake@rediffmail.com
Mr. Pramod Shinge Seven Hills Hospitals 9960955453 pramod.shinge@sevenhillshospital.com
Dr. Janhavi Hira Mongi Hospital 9821181810